1956     výdajných miest v okolí

Prihlásenie

Lekársky obsah, ktorému môžete dôverovať.

Odborné lekárske informácie na stránkach VašeŠošovky.sk sú kontrolované a spracovávané poprednými optikmi a špecialistami v odbore. Vďaka tomu sme schopní zaručiť, že sú poskytnuté informácie objektívne, spoľahlivé a aktuálne.

Jakub Odcházel
Jakub Odcházel
Vedúci optik

Zoznámte sa s Jakubom Odcházelom, naším vedúcim optikom! Práve on vedie náš tím odborníkov a neustále rozširuje vedomosti a znalosti našich optikov a zákazníkov vďaka svojmu zdravotníckemu know-how. Ale to nie je všetko - ako lekársky poradca Lentiamo a VašeŠošovky hrá Jakub kľúčovú úlohu pri tvorbe nášho odborného obsahu.

Ako presne Jakub prispieva k nášmu odbornému obsahu?

Ako zdravotnícky poradca Lentiamo a VašeŠošovky reviduje Jakub všetky naše texty, ktoré súvisia so starostlivosťou o zrak. Kontroluje a overuje odbornosť a správnosť našich starostlivo vybraných textov ako počas ich tvorby, tak pred ich konečnou publikáciou. Počas pravidelných stretnutí školí a zoznamuje náš tím s najnovšími objavmi a technológiami na poli oftalmológie a dodáva tak aj ďalšie podnety a nápady pre nové vzrušujúce články.

Aké sú povinnosti nášho vedúceho optika?

  • Jakub zodpovedá za všetko spojené s oftalmológiou a refrakčnými poruchami. To zahŕňa nákup optického vybavenia a nástrojov, tvorbu a kontrolu odborných textov alebo odpovedanie na otázky z oblasti oftalmológie nielen od našich zákazníkov.
  • Tiež je zodpovedný za prevádzku a riadenie našej optiky, napríklad za prácu s 3D refrakciou alebo poradenstvo našim zákazníkom pri aplikácii kontaktných šošoviek, okuliarov; pomoc v orientácii medzi ďalšími optickými pomôckami a tovarom.
  • Ako vedúci nám Jakub pomáha aj s výberom nových kolegov a tých najlepších optikov.
  • V neposlednom rade vyberá tie najnovšie modely slnečných okuliarov od popredných výrobcov a informuje našich zákazníkov o dôležitých témach, ako je napríklad ochrana pred UV žiarením.

Späť