2114     výdajných miest v okolí

Prihlásenie

Informácie o spracovaní osobných údajov

 1. Spoločnost Maternia, s.r.o. so sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČO 261 04 784, zapísaná na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 14226, spracúva v zmysle nariadenia Európského parlamentu a Rady č. 2016/679 (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) pri uzavretí kúpnej zmluvy so zákazníkmi nasledujúce osobné údaje:
  1. V prípade jednotlivca:
   • Meno, priezvisko;
   • E-mailovú adresu;
   • Telefónne číslo;
   • Adresu (dodaciu, fakturačnú);
   • ISIC kartu;
   • ITIC kartu;
   • ALIVE kartu;
   • Sphere kartu;
   • Benefit plus.
  2. V prípade spoločnosti:
   • Meno, priezvisko;
   • Názov spoločnosti;
   • E-mailovú adresu;
   • Telefónne číslo;
   • Adresu sídla.
  3. Pre oba prípady:
   • Platobnú kartu (posledné štvorčíslie, expirácia, typ) – ak povolíte zapamätanie platobných údajov;
   • IP adresu, z ktorej bol urobený nákup

  v súlade s platnými právnymi predpismi, a to za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

 2. V prípade vašej otázky umiestnenej na našom webe k danému výrobku alebo službe spracovávame vaše údaje v podobe e-mailu, mena a otázky. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – komunikácia strán smerujúca k uzavretiu kúpnej zmluvy. Emailovú adresu spracovávame na účely upozornenia na zodpovedanie otázky a vaše meno kvôli osloveniu. Emailová adresa nebude na webovom rozhraní zverejnená. Meno bude zverejnené vo formáte krstného mena a iniciály z priezviska. Po 3 mesiacoch dôjde v našej databáze k anonymizácii vášho priezviska a emailovej adresy.
 3. Na emailovú adresu (prípadne telefónne číslo) vám budú v prípade uzavretia kúpnej zmluvy, kde spoločnosť Maternia, s.r.o. vystupuje v pozícii predávajúceho, zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného tovaru a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel predávajúcim spracovávaná po dobu 3 rokov od vášho posledného nákupu.
 4. S výnimkou uvedených poskytovateľov neposkytujeme žiadne osobné dáta do tretích krajín. Zaviedli sme vhodné a primerané záruky, aby sme zabezpečili, že prenos dát do príslušnej tretej krajiny bude bezpečný a v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Maternia s.r.o. v zásade zasiela osobné údaje len do krajín, v ktorých je platné rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti ochrany. V prípade Spojených štátov amerických musia príjemcovia dát predovšetkým spĺňať podmienky programu Privacy Shield. Ak to tak nie je, prenos dát sa riadi Štandardnými zmluvnými doložkami v zmysle článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR, ktoré vypracovala Európska komisia.
 5. Spoločnosť Maternia s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru; poskytovatelia hodnotiacich služieb, ktorým sú osobné údaje kupujúcich poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre uskutočnenie hodnotenia; poskytovatelia platobných brán, ktorým sú osobné údaje kupujúcich poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre umožnenie úhrady objednávky; a ďalej spracovatelia, ktorými môžu byť:
  • Poskytovateľ analytického softvéru Exponea;
  • Poskytovateľ softvéru určeného k administrácii e-mailových správ Groove;
  • Poskytovateľ softvéru určeného na e-mailovú komunikáciu Mailgun;
  • Jednotlivé výdajné miesta, ak zákazník zvolí doručenie tovaru na výdajné miesto;
  • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 6. Vezmite, prosíme, na vedomie, že máte právo podľa Nariadenia kedykoľvek vyžadovať:
  • prístup ku svojim osobným údajom,
  • požadovať od spoločnosti informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva, požadovať kópiu týchto údajov,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • požadovať od predávajúceho odstránenie osobných údajov – predávajúci odstránenie vykoná, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami predávajúceho,
  • obmedzenie spracovania osobných údajov,
  • prenosnosť osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne na súd.

Nenechajte si ujsť novinky zo sveta usmievavých šošoviek!

Podľa zákona o evidencii tržieb ČR je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.