2098     výdajných miest v okolí

Prihlásenie

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Dole uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode VašeŠošovky.sk. Obchodné podmienky vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pri vzťahoch, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadi:

  • fyzická osoba (spotrebiteľ) Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 108/2000 Z. z..,
  • právnická osoba (podnikateľ) Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel.

Predávajúci

Tento internetový obchod prevádzkuje spoločnosť Maternia, s.r.o. so sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Česká republika, IČ 26104784, DIČ CZ26104784 (zápis v obchodnom registri ČR). Kontaktná adresa pre doručovanie v Slovenskej republike je:

Maternia, s.r.o.
Regus Business Centre
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava

Ďalšie informácie nájdete na stránke Kontakt.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, ak sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Dodávateľ / predávajúci – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ (kupujúci) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ – podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci, dostatočným spôsobom, pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú známe z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.vasesosovky.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) na uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé od tarify telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

Dodanie tovaru

Tovar dodávame prostredníctvom Slovenskej pošty, doporučenou zásielkou I. triedy – Rekomando special, s možnosťou monitorovať pohyb zásielky na území Slovenskej republiky. Slovenská pošta umožňuje platbu pri prevzatí zásielky. Možný je aj osobný odber vo výdajných miestach:

  • Lekáreň pri divadle, Gorkého 3, 811 01 Bratislava – Staré mesto, a to v prevádzkovej dobe: Po – Pia 7:30 – 19:00 hod.
  • SANITAS – výdajňa zdravotníckych potrieb, Jesenná 9, 040 01, Košice, a to v prevádzkovej dobe: Po – Pia 8:30 – 17:00 hod.
  • Výdajňa zdravotníckych potrieb a pomôcok, Mlynská 4, 949 01, Nitra, a to v prevádzkovej dobe: Po – Pia 9:00 – 17:00 hod.

Ďalšie naše výdajné miesta nájdete tu: https://www.vasesosovky.sk/…-miesta.html

Doba dodania

Tovar, ktorý je na sklade, expedujeme v závislosti od spôsobu dodania takto:

Spôsob platby Doba objednávky Deň expedície Doručenie
Dobierka Slovenská pošta – balík na adresu do 14.00 hod v deň prijatia objednávky do 3 dní po prijatí objednávky
Dobierka Slovenská pošta – balík na adresu po 14.00 hod nasledujúci deň po prijatí objednávky do 3 dní od expedície
Dobierka Slovenská pošta – balík na poštu do 14.00 hod v deň prijatia objednávky do 3 dní po prijatí objednávky
Dobierka Slovenská pošta – balík na poštu po 14.00 hod nasledujúci deň po prijatí objednávky do 3 dní od expedície
Dobierka GP do 13.00 hod v deň prijatia objednávky do 2 dní po prijatí objednávky
Dobierka GP po 13.00 hod nasledujúci deň po prijatí objednávky do 2 dní od expedície
Platba vopred v deň pripísania platby na náš účet/
prijatia potvrdenia o vykonaní transakcie
do 2 dní po pripísaní platby / prijatí potvrdenia
Výdajné miesta v Bratislave do 14.00 hod v deň prijatia objednávky
(odoslania do výdajného miesta)
do 1 dňa po prijatí objednávky
(je pripravená na vyzdvihnutie)
Výdajné miesta v Bratislave po 14.00 hod nasledujúci deň po prijatí objednávky do 1 dňa od expedície
Ostatné výdajné miesta okrem Bratislavy do 13.00 hod v deň prijatia objednávky
(odoslania do výdajného miesta)
do 2 dní po prijatí objednávky
(je pripravená na vyzdvihnutie)
Ostatné výdajné miesta okrem Bratislavy po 13.00 hod nasledujúci deň po prijatí objednávky do 2 dní od expedície
GLS ParcelShop do 14.00 hod v deň prijatia objednávky
(odoslania do výdajného miesta)
do 2 dní od expedície
Geis Point do 14.00 hod v deň prijatia objednávky
(odoslania do výdajného miesta)
do 2 dní od expedície
DHL ParcelShop do 14.00 hod v deň prijatia objednávky
(odoslania do výdajného miesta)
do 2 dní od expedície

Pozn.: Vyššie uvedené doby sa vzťahujú na pracovné dni. Ak pripadá na termín expedície sviatok v ČR, doba dodania sa o tento deň (dni) automaticky predlžuje. Vo výnimočných prípadoch sa môže zásielka oneskoriť.

Tovar, ktorý nie je na sklade, spravidla dodávame do 10 dní. Pokiaľ by vo výnimočných prípadoch prišlo k zdržaniu zásielky, budeme Vás kontaktovať.

Náklady na prepravu tovaru

Náklady na prepravu platíte len čiastočne alebo vôbec. Neúčtujeme žiadne balné ani obdobné prirážky. K cene tovaru sú v závislosti od spôsobu platby účtované tieto čiastky:

Spôsob dodania Objednávka do 60 EUR Objednávka od 60 EUR
Slovenská pošta – balík na adresu / dobierka 3,25 EUR 1 EUR
Slovenská pošta – balík na adresu / platba vopred 2,25 EUR 0 EUR
Slovenská pošta – balík na poštu / dobierka 2,95 EUR 1 EUR
Slovenská pošta – balík na poštu / platba vopred 1,95 EUR 0 EUR
GP / dobierka 3,99 EUR 1 EUR
GP / platba vopred 2,99 EUR 0 EUR
Osobný odber 0,8 EUR 0 EUR
GLS ParcelShop / dobierka 2,95 EUR 1 EUR
GLS ParcelShop / platba vopred 1,95 EUR 0 EUR
Geis Point / dobierka 2,95 EUR 1 EUR
Geis Point / platba vopred 1,95 EUR 0 EUR
DHL ParcelShop / dobierka 2,95 EUR 1 EUR
DHL ParcelShop / platba vopred 1,95 EUR 0 EUR

Ceny a zľavy

Na webe sú uvádzané celkové konečné ceny pre spotrebiteľa, ku ktorým sa prirátajú len náklady na dopravu tovaru uvedené v predchádzajúcom bode. Ceny sú vyhlásené na dobu neurčitú.

Pokladničný doklad

Podľa zákona o evidencii tržieb ČR je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

Pokladničný doklad je vystavený elektronicky a je k dispozícii na stiahnutie v klientskej sekcii zákazníka.

Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Podľa zákona č. 108/2000 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez akejkoľvek sankcie. V tejto lehote musí kupujúci spotrebiteľ doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy. Vrátený tovar nesmie byť nijako porušený či znehodnotený (otvorenie obalu a pod.). Ak spotrebiteľ poruší originálny obal u dodaného výrobku tak, že ho nemožno z hygienických či bezpečnostných dôvodov znova použiť, takýto tovar nie je možné dodávateľovi vrátiť.

Odstúpenie od zmluvy oznámi zákazník predávajúcemu spolu s variabilným symbolom faktúry a neodkladne zašle nepoškodený a neznehodnotený tovar späť predávajúcemu. Predávajúci vráti zákazníkovi zaplatenú cenu tovaru zníženú o náklady vynaložené na vrátenie tovaru, a to najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

  • ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu,
  • ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho,
  • ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu a zastaraniu.

V prípade odstúpenia od zmluvy máte povinnosť vrátiť všetok dodaný tovar, a to vrátane darčekov a tovaru dodaného zdarma alebo za nižšiu cenu. V prípade, že nevrátite všetok dodaný tovar alebo vrátite len jeho časť, máme právo vrátenú kupnú cenu pomerne znížiť o výšku ceny nevráteného tovaru. Tovar poskytnutý za zníženú cenu alebo zdarma sa pre účely vrátenia oceňuje bežnou trhovou cenou (a to cenou, za ktorú tovar bežne predávame, alebo za ktorú by sme ho predávali, pokiaľ aktuálne nie je tovar v ponuke).

Odstúpenie od zmluvy z našej strany. Právo na odstúpenie od zmluvy máme okrem zákonných dôvodov tiež v prípade, že (1) dohodnutá kúpna cena nebola zaplatená riadne a včas, (2) ďalej v prípade, že údaje o ponúkanom tovare vrátane informácií o jeho kúpnej cene, dostupnosti, zľave alebo akcii, neboli zadané na internetových stránkach v správnom znení, najmä kvoli technickej chybe na našej strane alebo (3) nastali nepredvídateľné okolnosti zo strany tretích osôb alebo vyššej moci (vis maior), kvôli ktorým nie je možné podľa dohodnutých podmienok tovar dodať. Pre prípad neplatnosti zmluvy z dôvodu omylu si navzájom zjednávame, že za rozhodujúce okolnosti považujeme najmä identifikáciu, vlastnosti a dostupnosť tovaru, identifikáciu kupujúceho, výšku kúpnej ceny, výšku a podmienky uplatnenia prípadnej zľavy alebo iné akčné ponuky, spôsob platby a spôsob dodania tovaru.

Záruka

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je tento postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže odstúpiť od zmluvy. To však neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa predovšetkým rozumie to, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza, alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, je záručná doba (plynúca odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim) u spotrebného tovaru 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačený v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi dátum spotreby tovaru (expirácia), záručná doba končí uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru v záručnej dobe za nový začína plynúť nová záruka.

Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky právo:

  • ak ide o chybu odstrániteľnú – na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tie isté práva náležia spotrebiteľovi aj v prípade, keď ide o chyby odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opakované vyskytnutie chyby po oprave, alebo kvôli väčšiemu počtu chýb tovar riadne používať. Za opakované vyskytnutie chyby sa považuje to, ak sa znovu vyskytne rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už minimálne dvakrát odstraňovaná. Väčším počtom chýb sa rozumie to, ak má tovar súčasne minimálne tri chyby, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

Ak ide o iné neodstrániteľné chyby a spotrebiteľ nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním.

Reklamácia

Mechanicky poškodené šošovky

Keď obdržíte mechanicky poškodené šošovky, zašlite nám e-mailom fotografie reklamovaných šošoviek a číslo objednávky, z ktorej pochádzajú, počet reklamovaných kusov šošoviek a potvrdenie o aplikácii konkrétnej značky a parametrov šošoviek (nie staršie ako jeden rok), o prijatí reklamácie a ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Šošovka nesedí v oku

Zašlite šošovky na nižšie uvedenú adresu spoločne s blistrom, škatuľkou, číslom objednávky a potvrdením o aplikácii daných šošoviek Vašim kontaktológom. Ak ste šošovku rozbalili, zašlite ju v puzdre a roztoku. Rozbalená šošovka, ktorá dorazí bez roztoku (suchá), nebude pri reklamácii uznaná.

Chybné a nesediace šošovky riešime zaslaním nových po obdržaní reklamovaného tovaru a potvrdenia o aplikácii danej značky a parametrov šošoviek Vaším kontaktológom. Ak nemáme šošovky na sklade, obratom ich po obdržaní reklamovaného tovaru objednáme. O prijatí reklamácie Vás budeme informovať e-mailom.

Reklamácia sa nevzťahuje na drobné rozdiely vo farbe – jednotlivé šarže farebných kontaktných šošoviek sa môžu mierne líšiť. Nemožno reklamovať farebné kontaktné šošovky z dôvodu nevyhovujúcej farby. Na webe sú umiestnené iba ilustratívne fotografie od výrobcu.

Adresa pre zaslanie reklamácie:

Maternia, s.r.o. – reklamačné oddelenie
Regus Business Centre
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava 

Neuznanie reklamácie

Reklamácia farebných šošoviek sa nevzťahuje na nespokojnosť s výsledným farebným efektom či nepohodlie šošoviek. Reklamácia tohto druhu bude prijatá iba v prípade, že zašlete potvrdenie od Vášho kontaktológa o aplikácii reklamovaných farebných šošoviek.

Osobitné práva a povinnosti, týkajúce sa ostatných výrobkov

Slnečné okuliare musia byť pri odstúpení od zmluvy vrátené späť na adresu predávajúceho v pôvodnom stave, spoločne s doplnkami ako je čistiaca handrička a puzdro, rovnako ako nepoškodený obal – papierové a plastové balenia, nálepky, označenie výrobku a certifikát pravosti. Pre vrátenie kúpnej ceny musia byť vrátené aj darčeky a bonusové produkty, zakúpené z bonusových bodov získaných z tohto produktu. Povinnosťou kupujúceho je zabezpečiť, aby boli slnečné okuliare doručené bezpečne: slnečné okuliare musia byť vrátené na adresu odosielateľa (predávajúceho) a náležite zabalené, aby sa predišlo poškodeniu. Pokiaľ budú slnečné okuliare alebo puzdro/doplnky poškodené alebo chýbajúce, vyhradzuje si predávajúci právo na čiastočné vrátenie peňazí, alebo žiadne vrátenie peňazí, v závislosti od rozsahu poškodenia podľa posúdenia predávajúceho. Objednávacie číslo vrátených okuliarov musí byť napísané na balíku, nie na obale produktu, aby bolo zabránené omeškania pri identifikácii odosielateľa.

Skúšobné kontaktné šošovky

Po odoslaní objednávky Vám môže byť ponúknutá vzorka kontaktných šošoviek. Pretože sa jedná o skúšobné šošovky, nepreberáme v rozsahu povolenom zákonmi ČR akúkoľvek zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody vzniknuté v dôsledku použitia skúšobných šošoviek, s čím potvrdením žiadosti „Chcem skúšobné šošovky“ dávate súhlas.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 428/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečované proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Objednávkou kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, teda meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa a aj fakturačné údaje poskytnuté predávajúcemu budú použité na účely vybavenia objednávky a nebudú zneužité. Hlavne nebudú poskytnuté tretím stranám, nebudú využité k periodickej reklame a budú chránené v súlade s predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a tiež právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne vypovedať.

Cookies

Spoločne s istými tretími stranami, ktoré poskytujú obsah, reklamu a iné funkcie na našu webovú stránku a/alebo do našich služieb (tak, ako sú definované v našich zmluvných podmienkach) môžeme využívať rozličné technológie na zbieranie a ukladanie informácií o vašich návštevách našej webstránky. Tieto informácie môžu byť napríklad súbory cookie, súbory web beacon alebo iné technológie.

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení a zbierajú informácie o vašej činnosti. Súbory cookie nám umožňujú ukladať vaše predvoľby a nastavenia, zapamätať si vaše prihlasovacie údaje, poskytovať prispôsobený obsah a marketingovú kominukáciu, zistiť, ktoré časti našej webovej stránky a služieb sú najobľúbenejšie, a analyzovať prevádzku webovej stŕanky. Svoj internetový prehliadač viete nastaviť, aby všetky súbory cookie automaticky prijímal alebo odmietal, prípadne vás upozornil na odosielanie súboru cookie. Radi by sme poukázali na to, že naša webová stránka je navrhnutá tak, aby využívala súbory cookie, takže je možné, že niektoré funkcie webovej stránky či služieb nebudú bez súborov cookie správne fungovať.

Technológia web beacon (alebo „pixely“) prenáša informácie z vášho zariadenia na server. Súbory web beacon môžu byť vložené do internetového obsahu a e-mailov a môžu nejakému serveru umožniť prístup k určitým druhom informácií na vašom zariadení. Vďaka súborom web beacon sa dá zistiť, kedy ste zobrazili konkrétny obsah alebo e-mailovú správu, či zobraziť adresa IP vášho zariadenia. Spoločne s istými tretími stranami využívame súbory web beacon na rozličné účely. Napríklad pomocou nich analyzujeme, ako využívate naše služby, a poskytujeme vám obsah prispôsobený vašim predvoľbám (spoločne so súbormi cookies).

Tým, že navštevujete našu webovú stránku a/alebo využívate naše služby, vyjadrujete svoj súhlas s ukladaním súbrov cookie, súborov web beacon a iných informácií na vašom zariadení. Zároveň tým vyjadrujete svoj súhlas s tým, že spoločne s vyššie spomenutými entitami získavame prístup k súborom cookie, súborom web beacon a ďalším informáciám na vašom zariadení.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 20. júla 2017.

Nenechajte si ujsť novinky zo sveta
usmievavých šošoviek!

Podľa zákona o evidencii tržieb ČR je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.